Jutro wszystkie dzieci świata będą śpiewać Pokój Boży!

PUERI CANTORES

Polska Federacja PUERI CANTORES została utworzona w 1992 roku w Tarnowie i jest członkiem Międzynarodowej Federacji PUERI CANTORES. Organizacja ta powstała w 1944 roku w Paryżu. Działa w ramach struktur Kościoła Katolickiego oraz podlega Papieskiej Radzie ds. Świeckich. Istnieje w blisko 40 krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Afryki. Tworzą ją chóry dziecięce, a także dziewczęce i młodzieżowe. Ich głównym zadaniem jest śpiewanie w liturgii, a chrześcijański system wartości stanowi podstawę ich życia i postępowania – jak mówił do zgromadzonych Pueri Cantores w Rzymie 1999 roku Jan Paweł II – Macie ważną rolę do spełnienia w życiu Kościoła. Jesteście małymi posłańcami Piękna.

Na terenie Polski działa obecnie 37 zespołów zrzeszonych w PF PC. Realizują one elitarną misję Federacji. Przejawia się ona poprzez pielęgnowanie śpiewu liturgicznego – chorału gregoriańskiego i wielogłosowej muzyki chóralnej dawnej i współczesnej. Federacja wspiera zrzeszone w niej chóry w ich działalności muzycznej, liturgicznej, religijnej i kulturalnej. Jedną z głównych idei głoszonych przez PUERI CANTORES jest zawołanie założyciela organizacji, Ojca Fernanda Mailett: Pueri omnes in diebus venturis pacem Dei cantabunt! (Jutro wszystkie dzieci świata będą śpiewać Pokój Boży!).

Wymowną formą działalności Federacji są organizowane co 2-3 lata kongresy krajowe i międzynarodowe. Ich zasadniczym celem jest dawanie świadectwa wiary, chrześcijańskiego stylu życia oraz ukazywanie piękna muzyki sakralnej. Dokonuje się to przede wszystkim poprzez udział we wspólnym śpiewie liturgicznym oraz koncertach.

Kongresy PUERI CANTORES są także momentem wzajemnej wymiany doświadczeń, wspólnej zabawy i integracji pomiędzy członkami zespołów. Do tej pory zjazdy Federacji odbyły się w następujących miastach Polski: Tarnów (1997 r.), Kraków (2000 r.), Poznań (2003 r.), Toruń (2006 r.) , Nowy Sącz (2008 r.), Siedlce - Biała Podlaska (2010 r.), Częstochowa (2012 r.). W 2007 roku do Polski, do Krakowa, zjechały chóry z całego świata w ramach XXXIV Międzynarodowego Kongresu Federacji PUERI CANTORES.

Więcej informacjo o Polskiej Federacji PUERI CANTORER znajduje się na oficjalnej stronie Federacji: http://puericantores.pl.

GALERIA